Välkommen till Loomis beställningstjänst

Här kan Ni som kund beställa svenska mynt och sedlar.

Webbeställningar som läggs senast kl 10:30 två bankdagar före leverans utförs alltid. Senare beställningar expedieras i mån av tillgång.
Tänk också på att senare beställningar kostar extra liksom:
  • Extratransporter, leveranser som utförs på en dag som ej är en avtalad leveransdag.
  • Överskriden maxvikt.
  • Överskridet maxbelopp.

Se avtal med Loomis för aktuell maxvikt / maxbelopp.
 

Logga in
 
 
   
 
 
 
     

                     Loomis Sverige AB, Box 902, 170 09 Solna. Telefon: 010-163 63 00. E-post: kundservice@se.loomis.com. © Copyright Loomis Sverige AB